Hengenpelastajan työkö turhaa?

Se joka vielä vähättelee hengenpelastajan työtä tai uimataidon tärkeyttä jo pienestä pitäen niin tässä on ihan faktaa mitä kannattaa hetki miettiä…

Maailmassa hukkuu joka tunti 40 ihmistä – merkittävä kansanterveydellinen ongelma

 

Maailman terveysjärjestö WHO:n tuoreen raportin mukaan maailmassa hukkuu joka vuosi yli 370 000 ihmistä. Tämä tarkoittaa 40 hukkumiskuolemaa joka tunti. Hukkuminen on kolmanneksi yleisin tapaturmainen kuolinsyy maailmanlaajuisesti. Raportissa todetaan, että hukkuminen on liian vähälle huomiolle jäänyt merkittävä kansanterveydellinen ongelma, johon kansallisten päättäjien tulisi tarttua nykyistä hanakammin.

Suomessa hukkuu vuosittain keskimäärin 150 – 200 ihmistä. Suhteutettuna asukaslukuun tämä on selvästi enemmän kuin esimerkiksi läntisissä naapurimaissamme. Raportissa esitettyjen vuoden 2012 tilastojen mukaan Suomessa hukkui 2,4 ihmistä 100 000 asukasta kohden. Tanskassa kyseinen luku oli 1,2 ihmistä ja Ruotsissa ja Norjassa 1,4 ihmistä. EU-maista tilastojen kärjessä oli Saksa, jossa hukkui vain 0,6 ihmistä 100 000 asukasta kohden. Sen sijaan esimerkiksi Baltian maissa ja Venäjällä tilanne on merkittävästi Suomea huonompi.

– Hukkumiskuolemat koskettavat maailmanlaajuisesti laajoja ihmisjoukkoja ja todellisuudessa vielä tilastoinnin puutteista johtuen huomattavasti isompaa joukkoa kuin raportissa on nyt esitetty. Vaikka pääosa hukkumiskuolemista tapahtuukin matala- ja keskituloisissa maissa, aiheuttavat ne edelleen myös Suomessa merkittäviä kansataloudellisia kustannuksia puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä. Yksikin hukkumiskuolema on liikaa, painottaa Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen.

– Suomessa vesiturvallisuutta ja hukkumiskuolemien ennaltaehkäisyä ei ole huomioitu riittävästi. Meiltä puuttuu kokonaisvaltainen strategia, jossa olisi kootusti eri toimijoiden tavoitteet ja toimenpiteet. Samoin toistaiseksi liikenneturvallisuuden edistämisessä on keskitytty pääosin tieliikenteen turvallisuushaasteisiin, vaikka vuositasolla hukkuneiden määrä lähentelee tieliikenteessä kuolleiden määrää. Tulevaisuudessa toivottavaa olisi, että ennalta ehkäiseviin toimiin osoitettaisiin nykyistä enemmän voimavaroja eri hallinnonalojen toimesta.

 

Tilastoja WHO:n raportista:

  • Yli puolet maailman hukkumistapauksista koskee alle 25-vuotiaita.
  • Suurin osa hukkuneista on alle 5-vuotiaita lapsia.
  • Miehet hukkuvat kaksi kertaa naisia todennäköisemmin.
  • Yli 90 prosenttia hukkumiskuolemista tapahtuu matala- ja keskituloisissa maissa määrän ollessa suurin Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa ja läntisellä Tyynellämerellä.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs347/en/

XXX