10 asiaa mitä jokaisen tulisi miettiä

martina forled 2.JPG

1. Tietoinen läsnäolo nykyhetkessä/ hengitys.

2. Tunteiden tietoinen hyväksyntä, ymmärrys itseään kohtaan, lempeys.

3. Suhde ajatuksiin, mielen selkeys, visualisointi, mielen voima työkaluna.

4. Omistautuminen hyviin tekoihin itseään ja muita kohtaan. Sinnikkyys, kyky pysyä päätöksissä.

5. Positiivinen minäkuva, myönteinen peilaus ihmissuhteissa, avoimuus, hyväksyntä.

6. Arvojen selkeys, oman tien valinta, luominen, kyky omaksua uusia asioita, näkulmanottokyky.

7. Ilon, innostuksen ja intohimon läpäisemä arki.

8. Kysy, kuuntele, kannusta, kunnioita, kiitollisuus keskustele.

9. Kauneuden luominen, katsominen.

10. Rakkauden ja anteeksiannon tahtotila päivittäisessä arjen toiminnoissa. Kyky hyväksyä virheet ja epätäydellisyys.

XXX

Martina